Perlindungan Sempadan Sungai dari Pembangunan

Perlindungan Sempadan Sungai dari Pembangunan

Sungai merupakan salah satu sumber air yang fungsinya sangat penting untuk kehidupan masyarakat dan perlu dijaga kelestarian serta fungsinya untuk daerah disekitar. Sementara garis Sempadan sungai adalah garus terluar batas sungai yang membatasi adanya pendirian bangunan di Bantaran sungai atau tepi sungai itu juga ditetapkan sebagai perlindungan sungai. Jarak sempadan ( continue reading… )